Külliyede Yargı Reformu Strateji Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Yargı Reformu Strateji toplantısına Derneğimiz adına Başkan Av.Figen ŞAŞTIM katıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya konan Belgeye Dernek olarak davet edilen toplantılarda yazılı ve şifahi olarak Hukuk Eğitimi, Hakimlik-Savcılık-Avukatlık mesleğiyle ilgili teklifler sunuldu. Dernek Başkanımız Cumhurbaşkanımıza Sivil Toplum Kuruluşlarının Belge’nin hazırlanması sürecine dahil edilmesi ve toplantıya davet için Şükranlarını iletti.