Logomuzun Anlamı

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlığın yarısını oluşturan diğer yarısını da yetiştiren kadın toplumu inşa eden önemli bir aktör.  HUKAD olarak bu çatı altında var gücümüzle çalışacağız.


Bundan sonra çıkabilecek her türlü zorluğa karşı 28 şubat sürecinde olduğu gibi  bu çatı altında buluşacağız. Yoncadaki damla da sen olacaksın.


Yonca özellikle 4 yapraklı olarak seçilmiştir. Doğada her 160.000 üç yapraklı yoncaya karşılık sadece bir tane 4 yapraklı yonca bulabilirsiniz. Birinci yaprağın ümit, ikinci yaprağın iman, üçüncü yaprağın sevgiyi temsil ettiği düşünülmektedir. Dördüncü yaprak olarak damla gormunu seçerek üyelerimizde aidiyet duygusunu pekiştirmeyi hedefledik.

 

"El simgesi" de

28 Şubat Darbe döneminde yaşanan başörtüsü zulmünü protesto etmek için Türkiye tarihinin en anlamlı ve en barışçıl eylemi olan "El Elele" eylemine ithafen kullanılmıştır.