Kuruluş Misyon Ve Vizyonu

Hukukçu Kadınlar Derneği herkesin doğuştan sahip olduğu temel hak ve hürriyetlerin eşit ve adil bir şekilde kullanılması ve bu hakların korunması için meşru her türlü hukuki mücadelenin yanında olacaktır. Bu anlayışla toplumsal barışı ve hukuk düzenini ortadan kaldırmaya yönelik her türlü darbe ve darbe teşebbüsünün ve vesayet odaklarının da karşısında olup; 28 Şubat’ta üye ve gönüldaşlarımızın verdiği, 15 Temmuz’da üyelerimizle birlikte kurumsal olarak verdiğimiz mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Toplumsal Sözleşme olan Anayasa’nın, vatandaşların tüm haklarını güvence altına alması ve vatandaşların tümünün eşit, adil ve hakkaniyetli şartlarda yaşamasını temin etmesi zarurettir. Bu gerçekten hareketle Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğu tartışmasızdır. Dernek olarak yapılacak yeni Anayasa’ya her türlü destek verilecektir. Tıpkı Anayasa gibi yasal düzenlemenin de toplumun idari, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına göre yeniden biçimlendirilmesi gerekmektedir. Yargı Reformu çalışmalarına, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesine olduğu gibi ilerde yapılacak çalışmalara da katkı vermeye devam edilecektir.

Derneğimiz yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinden ödün vermeden yargının kurucu unsurlarından olan yargılama ve iddia makamlarının hak ve nesafet ilkelerine uygun hareket etmesini temel düsturlardan kabul etmektedir. Bu çerçevede yargının savunma kanadı olan avukatların da mesleki etik ve kurallara riayeti ve mesleği icrada gerekli özeni göstermesini takip etmeyi vazife saymaktadır.

Avukat haklarının korunması ve mesleki gelişime katkı sunma hususunda Baroların önemli bir vazife icra etmesi gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede meslek örgütlenmesi olan Baro seçimlerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hukukun Üstünlüğüne hizmeti gaye edinen meslektaşlarımızla birlikte hareket edilecektir.

Hukukçu Kadınlar Derneği, kadınların toplumun inşasında vazife icra etmesini, hayatın her alanında söz sahibi olmasını önemsemektedir. Kadınların modern dünyanın haksız dayatmalarından ve gelenekçiliğin dogmatik kalıplarından kurtarılarak doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlüklere kavuşmasının hukuki temellerini oluşturma çabasına katkı verecektir.