Dernek Faaliyetleri

Derneğimiz Hukukçu Kadınlar arasında mesleki ve kişisel dayanışmayı sağlamak amacıyla istişare toplantıları, seminerler düzenledi. Hukuk dünyasına katkı sunmak ve toplumsal problemlerin çözümünde paydaş olmak maksadıyla Kanun taslakları hazırladı. Muhtelif konularda raporlar hazırlayarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bu rapor ve taslaklar sunuldu.

Aile ve Kadın Hukukuna dair Sempozyum düzenledi. 28 Şubat’ın yıldönümlerinde o dönem yaşanan hak ihlallerinin konuşulduğu paneller düzenlendi. 15 Temmuz’un yıldönümünde işbirliği yapılan hukuk dernekleriyle müşterek Darbeler sempozyumu yapıldı. Avukatlar ve Hukuk öğrencileri meslekte kıdemli üstadlarla tanışma ve buluşma toplantılarında bir araya getirildi.

Kamuoyuna mal olmuş 15 Temmuz ve 28 Şubat Darbe davalarına müdahale talebinde bulunarak, ücretsiz birçok müştekinin davaları üyelerimiz tarafından gönüllü olarak takip edildi.

Hukuk öğrenimini teşvik etmek, hukuk öğrencilerinin öğrenim ve gelişimlerine katkı vermek maksadıyla öğrencilere yönelik muhtelif seminerler ve kitap çalışmaları yapıldı.

Hukuk alanında Bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantılara katılım sağlanarak, yazılı raporlar sunuldu.

Meslek Hakları Komisyonumuz, Gençlik Komisyonumuz ve İnsan Hakları Komisyonumuz Dernek Yönetimiyle birlikte kamuoyunu ilgilendiren birçok konuda raporlama, araştırma ve eğitim çalışmalarını devam ettirmektedir.